1987 - מינוי הרב יהודה מרמורשטיין כמנהל העמותה "מתכנן להיות בו עוד שנים רבות..."

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו